رفراندوم بلاگ

۱۳۸۳ مهر ۶, دوشنبه

rahmat

رحمت نامه: روز به روز بهتر از ديروزصد رحمت بر لاريجاني، كه چه ميكند اين ضرغامي

صد رحمت بر ناطق نوري، كه چه ميكند اين حداد عادل

صد رحمت بر يزدي، كه چه ميكند اين شاهرودي

صد رحمت بر رفسنجاني، كه چه ميكند اين خامنه‌اي

صد رحمت بر خلخالي، كه چه ميكند اين مرتضوي

صد رحمت بر شاه، كه چه كرد اين خميني

صد رحمت بر علم، كه چه كرد آن شريف امامي

صد رحمت بر فضل الله نوري، كه چه كرد آن كاشاني

صد رحمت بر ساواك، كه چه ميكند اين ساواما

صد رحمت بر غرب زدگي، كه چه ميكند اين هندزدگي

صد رحمت بر چنگيز خان، كه چه كرد آن آغامحمدخان

صد رحمت بر عباسيان، كه چه كرد آن مردآويج


صد رحمت بر واشنگتن، كه چه كرد وميكند اين لندن

صد رحمت بر هخا، كه چه تواند كند آقا رضا

××××××××××××××
فردا


دو صد رحمت بر حاجي ضرغامي، كه چه ميكند مصباح يزدي

دو صد رحمت بر آن حداد عادل، كه چه ديوانه‌ است مستر عباسي

دو صد رحمت روان شاهرودي، كه چه شخمي ميزند حاج‌فلاحياني

دو صد رحمت نثار روح رهبر، كه چه خواهد شد از شيخ جنت

دو صد رحمت بر دادم ستاني مرتضوي، كه چه حالي ميدهد محسن اژه‌اي

و صد رحمت بر آن آقا خميني، كه چه درنده است ميم رجوي×××××××××××××××××
پس فردا ؟؟

نه!

0 نظر:

ارسال یک نظر

اشتراک در نظرات پیام [Atom]پیوندهای مربوط به این پیام:

ایجاد یک پیوند

<< صفحهٔ اصلی