رفراندوم بلاگ

۱۳۸۲ مرداد ۱۸, شنبه1)تا آنجا كه ما از گذشته ميدانيم و گفته اند و شنيده ايم همواره جلادان از ترس شناخته شدن و بدنامي و حتي ترس انتقام با نقابي بر سر حاضر ميشدند و پنهان بودند اما در عصر ما چندان اين مطلب مهم نيست ، جلاد قلم و اهل قلم شيخ سعيد مرتضوي از ايسنا و ايلنا در روز خبرنگار ديدن كردند من كه خجالت كشيدم ،بگذريم
2) امروز شنبه و آغاز يك روز ديگر ،در هفته اي كه گذشت چندتن از دانشجويان آزاد شدند مسلما تا قبل از بازگشايي دانشگاهها همه آنها تكليفشان مشخص ميشه ، ولي اصلا اين دستگيري ها چه فايده دارد ،به نظر كدام فيلسوف بزرگ مي توان عقايد انسانها را با زور و جبر تففير داد ،بله سكوت ممكن است اما تغيير؟ گمان نميرود و اصلا اين نمود عملي عقايد انسانها در لحظه هاي عطف تاريخي است كه تاريخ رو رقم ميزنه
3)زهرا كاظمي فراموش شد
4) هديه ي پيرسرطاني به خبرنگاران : آشوب ها زير سر خبرنگاران
5) مدتها است كه سايت عليرضانوريزاده رو پي ميگيرم ، قبلا هم نوشتم كه اصولا از اينكه مواضع مشخصي نداره گله مندم اما به حق اخبار و تحليل هاي درست وكاملي داره ،اما از اينكه ميگم مواضع نامعلوم داره :
از سلطنت طلبان به عنوان مشروطه خواهان نام ميبره (سفسطه رو باش) از رضاپهلوي دم ميزنه و از طرفي طرفدارجريان جمهوري خواهي خودشو جاميزنه
به خاطر اينه كه به دكتر شريعتي تاخته ، يعني احترام ميذاره اما گفته كه انديشه ي شريعتي مرگ ساز بود ،در واقع اشتباه اين انقلابي ديروز وامروز در اينه كه وضعيت ها رو به كناري گذاشته و بدون توجه به اقتضائات آن دوره سروش رو بهتر ديده
دكتر سروش خود از فرزندان فكري دكتر است و البته كه يك شاگرد خوب بهتر از استاد ميشود اما اين عظمت پيشكسوت و خط شكن بودن چيز ديگري است راه نيمه ساخته را دنبال كردن سهل تر است از آغاز يك راه بدون پيشينه
دكتر شريعتي آغازگر جريان متدينين روشنفكر است يعني كساني كه ملاك آنها براي ارزيابي دين خود دين بود و نه آنچه كه ملا و مترفين به روشنفكر نشان داده بودند تا رم كند ومردم را از روشنفكربترساند تااو تكفير كند و اين رشته ي گسيخته ي مردم و انديشه برقرار نشود،كه هرجا در تاريخ انديشه روشنغكر با نيروي مردمي به حركت درآمده ويران كننده ي تمام سدهاي مستحكم جهل و خرافه و تعصب بوده است

6) نوشتم كه از سيد حسين خميني بيشتر خواهيد شنيد علي الظاهر بين دو تصويربردارايراني و محو حسين ارتباطاتي ميتونه برقرار باشه

0 نظر:

ارسال یک نظر

اشتراک در نظرات پیام [Atom]پیوندهای مربوط به این پیام:

ایجاد یک پیوند

<< صفحهٔ اصلی