رفراندوم بلاگ

۱۳۸۳ اسفند ۲۷, پنجشنبه

پيش به سوي سايت ناشتا !؟

راستش استبدادي كه در مديريت صبحانه وجود دارد ديگر حالم را بهم ميزند(اگر كيسه فريزر جلودستتان داريد وارد شويد: سايت صبحانه تحت زعامت حاج ملا حسين درخشان). اينترنت به صدها صبحانه‌ي آزاد احتياج دارد و اين است كه مدتها در فكرم سايت مشابهي با اعضاي پنلاگ راه بياندازيم.
يكي ديگر از بهانه‌ها براي اين كار اين ميتواند باشد كه اين سايت خبري گروهي كمك خواهد كرد به آشنايي هرچه بيشتر اعضا با افكار و دلبستگي‌هاي يكديگر و هم اينكه به جذب مخاطب براي انجمن و اعضايش كمك معتنابهي خواهد بود.
حالا باز از طرفي ما داخل ايراني‌ها امكانات چنين كاري را نداريم. فردا هم كه پالتاك بچه‌هاي پن‌لاگ است اگر وقت كردم و آمدم اينها را مطرح خواهم كرد.

0 نظر:

ارسال یک نظر

اشتراک در نظرات پیام [Atom]<< صفحهٔ اصلی