رفراندوم بلاگ

۱۳۸۴ تیر ۳, جمعه

تنهابعد از چندساعت از اينكه به رفسنجاني راي داده‌ايد پشيمان خواهيد شد