رفراندوم بلاگ

۱۳۸۴ خرداد ۴, چهارشنبه

مهرعليزاده

من وقتي با اين هموطنان غيور آذربايجاني در خوابگاه صحبت ميكردم و بحث به جوك و جوك‌سازي ميرسيد ممتذكر ميشدم كه تا حدودي رفتار خود اينها بوده كه باعث اين موضوع شده . به هر حال حالا كه سخنان جالب مهرعليزاده بعد از تاييد صلاحيت را مي‌خواندم باز ياد اين موضوع افتادم و لبخندكي زدم. آقاي مهرعليزاده‌ي مراغه‌اي فرموده‌آند كه با اين نامه‌ي رهبري حقوق ملت استيفا شد.

حالا من هم مي‌گويم كه جناب آقاي مهرعليزاده، و براي ملت هم روشن شد كه ذهنيت شمااز ملت، خود مهرعليزاده و دم و دستگاه ‌اش است. و لابد حكومت همانطور كه براي هريك از استانهاي خراسان و خوزستان و لرستان و استانهاي كويري كانديدا دارد تا به ذن خودش با استفاده از مسائل قومي راي بگيرد ديده براي ترك‌ها هم نماينده بگذارد تا راي پان‌ترك‌ها(كه هم از توبره مي‌خورند و هم از آخور) را هم جذب كند

به درستي كه آقاي مهرعليزاده، حضور شما با چنين تفكري، خود پايمال كردن حقوق ملت است

پیوندهای مربوط به این پیام:

ایجاد یک پیوند

<< صفحهٔ اصلی