رفراندوم بلاگ

۱۳۸۴ اردیبهشت ۱۹, دوشنبه

خدابيامرز شعر ملي

ايران من! ايران من! اي كشور ويران من
از ناله هاي پيكرت آتش گرفته جان من


ايران من! ايران من! اي مام دلسوزم، وطن
از ديدن خاكسترت آتش گرفته سينه ام


گفتم بنوشي بعد اين يك چند روزي آب خوش
آب از سرشكم ميرود در وصف تاراجت وطنچند كلمه به سبك سردبير: خود بزرگ‌بيني‌ام! اگر ابي يا قميشي راضي بشوند اين ترانه را بخوانند حاضرم بقيه‌اش را هم بسرايم
قابل توجه اون شير پاك خورده‌اي كه اينجا را مدام تو بلاگرولينگ آپ ميكنه: نكن بالام جان مگه نمي‌بيني حالش نيست. خوشت مياد من هي وجدان درد بگيرم بيام چيزشعر بنويسم اينجا
؟

پیوندهای مربوط به این پیام:

ایجاد یک پیوند

<< صفحهٔ اصلی