رفراندوم بلاگ

۱۳۸۴ فروردین ۲۰, شنبه

د يعني دروغ، آ مثل آب خوردن

كدام يك از اين دو مرد يزدي دروغ ميگويند؟خب به نظر ميرسد با توجه به آن وعده‌ها كه خاتمي با آنها جوانان ايراني را فريفت اين بار نيز سيدخندان دروغي جزئي و مصلحتي گفته است. اما مشكل اينجاست كه اين بار تنها چند روز بعد از اجلاس گفتگوي تمدنهاي يونسكو كه خاتمي در آن به فريب جهانيان رفته بود مشتش در مقابل جهاني باز شده است. دودوزه بازي‌ها اينبار قرباني بزرگي خبر و گستره آن شد.

و البته اين سوال چندي قبل به اين شكل مطرح شد: كداميك دروغ ميگويند دكتر شهرام اعظم يا آصفي سخنگوي وزارت خارجه؟

و قبل از آن به اين شكل: كداميك دروغ ميگويند افرادي كه در جريان پرونده مشهور به وبلاگنويسان مدعي اند شكنجه شده اند يا دادگستري تهران و نيروي انتظامي


---------
در همين زمينه: کداميک دروغ می گويند: کاتساو يا خاتمی؟

خبر از بي بي سي

روايت گويانيوز از اين سوتي جهاني

پیوندهای مربوط به این پیام:

ایجاد یک پیوند

<< صفحهٔ اصلی