رفراندوم بلاگ

۱۳۸۳ خرداد ۲۷, چهارشنبه

khoram

نگاهي اجمالي به يك وزير خرم
بنگاه خبر پراكني بازتاب با توجه به رانتي كه از محسن رضايي به عنوان مالك و سياست گذار آن دارد، گاها اقدام به انتشار گزارش‌هايي مي‌كند كه هيچ مقام مسئولي حوصله‌ي تكذيب آن و دامن زدن به مباحث آن را ندارد.

اين سايت جديدا در گزارشي خبر از تبذير و ريخت‌وپاش بسيار در رده‌هاي بالاي مديريتي وزارت راه وترابري داده بود كه اين‌بار كار به هيئت دولت كشيده شد و رييس جمهور همچون هميشه با زباني دوپهلو موضوع را رد وتاييد نكرد.
با توجه به سابقه‌‌اي كه از موارد اينچنيني قبلي بدست آمده ، اين عكس العمل محمدخاتمي را ميتوان نشانه‌ي واقعي و نزديك به حقيقت بودن گزارش مطرح شده دانست.

آنچه مي‌خوانيد نگاهي است كه فرصت غنيمت شمرده تا به زعم خود كلافي از اين قصه را واكند:

شايد بتوان گفت پرونده‌ي وزير راه در آينده، پاشنه‌ي آشيل مجلس پايان‌يافته‌ي ششم خواهد شد؛ چرا كه مماشات مجلسيان با وجود دسته‌گلهاي آب داده‌ي شخص وزير، تنها ريشه در وابستگي‌هاي حزبي داشت و با وجود آنكه احمد خرم جزو آن دسته از مسئولين است كه بعد از دوم خرداد اصلاح طلب شدند و پيشرفت كردند باز رودرواسي‌ها و نمك‌گير شدن‌ها مانع از استيضاح او شد. از اين بابت ايشان را تنها مي‌توان با محمدعلي نجفي وزيرآموزش وپرورش در دولت رفسنجاني مقايسه كرد ( كه آنچه در رابطه با وي هرگز فراموش نخواهد شد آن است كه بعد از يك سفر به شرق آسيا اقدام به تغيير نظام آموزش دبيرستانها كرد و پايه‌هاي لق آنچه نظام آموزشي جديد خوانده مي‌شد، و به گسترش ديپلمه‌هاي بي يا كم سواد انجاميد، را گذاشت ) كه بعدها در دولت خاتمي نيز به مدارج مهم گمارده شد و در سلك اصلاح طلبان درآمد.

نمونه‌ها از اين دست زيادند اما بحث آن بود كه احمد خرم در زمان رياست جمهوري رفسنجاني استاندار بود و همزمان روابط خوبي با محافظ‌كاران داشت. در كابينه‌ي خاتمي به معاونت وزير كشور رسيد و به مدد لابي‌هاي گسترده ضمن كسب پشتيباني مجلسيان به نوعي منتظرالوزاره بود تا اينكه هواپيماي وزير راه سقوط كرد و وي به وزارت رسيد. در واقع اگر به جاي وزير راه هر وزير اجل رسيده‌ي ديگري كشته شده بود وي جايگزين او مي‌شد . از وزارت آموزش عالي ، كه وي مدركش را هم ندارد، گرفته تا هر كرسي ديگري.

در دوران تصدي وي در وزارت راه وترابري، ايران پله‌هاي صعود در ليست كشورهاي داراي پروازهاي پرخطر را طي كرد؛ بعلاوه آنكه تصادفات جاده‌اي و ريلي نيز به شكل مهارنشده‌اي فزوني يافت.

حق السكوت‌هايي كه خرم به صورت مسافرت‌هاي خارجي براي برخي نمايندگان و بعضي مقامات تدارك ديده است ديگر چيزي نيست كه حتي احتياج به افشا داشته باشد.

اما خرم يك ويژگي ديگر هم دارد وآن توانايي براي كنارآمدن با هر جرياني است كه قصد ضربه زدن به او را دارد. در يكي از سفرها، وقتي يك گزارش محرمانه از ريخت و پاشهايي كه در يك ضيافت شام وزيرانه رخ داده بود در بايگاني معطل ماند، همگان دانستند احمد خرم بيش از آنكه از حماقت يا ساده دلي نمايندگان مجلس ششم پشت گرم باشد از حمايت ناملموس نهادهاي قضايي و نظارتي تحت كنترل اقتدارگرايان بهره مند است.

با اين اوصاف گزارش بازتاب حالت چهره‌شويي از جناحي را دارد كه گفتيم چشم‌پوشي غريبي بر آن احوال داشت و حالا اين افشاگري‌ها ميتواند زمينه‌ي استيضاح وي را كه خود زمينه‌اي خواهد شد براي ژست ضد فساد گرفتن توسط نمايندگان مجلس هفتم فراهم كند.

در نهايت آنچه يادآوري آن ضروري به نظر مي‌رسد بررسي نقش اصلاح‌طلبان ابن الوقتي چون خرم و پورنجاتي و كروبي و... در شكسته ‌‌شدن كشتي اصلاحاتي است كه بسياري از مردم اميد بدان بسته بودند. اميدي كه يحتمل سير اتفاقات در اينروزها خاكستر آن را نيز بر باد ميدهد.

-تكميلي : گزارش بازتاب را در اينجا بخوانيد


0 نظر:

ارسال یک نظر

اشتراک در نظرات پیام [Atom]پیوندهای مربوط به این پیام:

ایجاد یک پیوند

<< صفحهٔ اصلی