رفراندوم بلاگ

۱۳۸۴ شهریور ۲۰, یکشنبه

سخنان مهم يك بزرگوار در باب توفيرات بين خاتمي و رفسنجاني

سخنان مهم يك بزرگوار در باب توفيرات بين خاتمي و رفسنجانيشنيده شد بزرگواري در مورد تفاوت هاي ميان دو رييس جمهور قبلي اينچنين گفته است:

آقاي رفسنجاني معمولا توي جلسات و بحث ها و يشنهادها نظرهاي ما را قبول ميكرد ولي بعدا در عمل ميديديم كه نهايتا كار خودش را كرده و اندك وقعي به نظرات ما كه خير سرمان نماينده خدا در ولايت الايران باشيم نگذاشته اما آقاي خاتمي اينطور بود كه توي بحث ها و جلسات پند و اندرز ما، مدام از بالا چانه ميزد و از پايين فشار مي آورد و چند و چون ميكرد و در انتها هم ناراضي از جلسات بيرون ميرفت منتهاي مراتب در عمل آخرالامر اين بود كه ميديدم نظرات ما را پياده كرده و كار به كام ماست.

پیوندهای مربوط به این پیام:

ایجاد یک پیوند

<< صفحهٔ اصلی