رفراندوم بلاگ

۱۳۸۳ فروردین ۸, شنبه


سال نو ، فحش نو !

نوروز آمد و در روز نو پاشنه ي روزگار بر همان در چرخيد كه سابق مي لنگيد...

در تاريخ نيم قرن رسانه هاي صوتي تصويري ايران ، آنگاه كه به فصل عيد نوروز ميرسيم ، يكي از اشتراكات سلسله هاي پوتين ونعلين عيان مي شود و آن نيست جز غنيمت شمرده شدن گاه تحويل سال از جانب حكام جهت خراشيدن گوش هاي تميز از حمام خلايق !

افسوس كه ملتي چنين درمانده و فسرده ، در بهترين لحظات باهم بودن خود نيز مجال فراموشي دردها نمي يابد

و در اين ميان حكايت جلوس يك نظامي بر كرسي اي فرهنگي و مديريت وديد سياسي به امور اجتماعي مضحكه اي از خلط امور است كه شايد در نوع خود در همين تاريخ انحصار رسانه ي ملي منحصر به فرد باشد

سوال اينجاست كه حقيقتا عيد نوروز به اندازه ي انتخابات ارزش ندارد تا لا اقل آرمي شادباشي چيزي بر گوشه ي صفحه بنشانند و دو سه موسيقي سابقا غير مجاز را مصلحتا پخش كنند ؟

درد ميگويد در شهرهايي كه ديگر صحبت از بهار وهواي پاك وبلبل كردن اسطوره است چرا نبايد يك موسيقي شاد به نوازش روح برخيزد ؟

ايرانيان چه گناهي كرده اند كه يك دقيقه بعد از تحويل سال بايد از تمام كانال هاي تلوزيون وراديو همزمان تصوير كساني را ببينند كه صدايشان فشار خون جابه جا ميكند ؟!
سال نو ، فحش نو !


0 نظر:

ارسال یک نظر

اشتراک در نظرات پیام [Atom]پیوندهای مربوط به این پیام:

ایجاد یک پیوند

<< صفحهٔ اصلی