رفراندوم بلاگ

۱۳۸۲ شهریور ۲۷, پنجشنبه


آينه سكوت ،سكوت آينه

سكوتم را تو بشكن
در اين شبها كه حتي شكوه اي كوچك نمي خيزد
به سردي و صداي خامشي عادت نمي گردد
كه برخيزد چنين مرگي ز گور لرز انسانها
سكوتم را صدايت
از پس تزوير هر آيينه در هم خرد خواهد كرد
سنگ خواهد شد ندايت برچنين وضعي
كه حتي اشك تنهاي دل ما
تا به خاك ادعاها
سال ها راه دعا دارد

سكوتم از رضايت نيست
و يا دل را رضاي يك شكايت نيست
نه از خشكي است
كاين جانم كنون در بندبند بندهاي خيس تنهايي است
سكوتم را
خزانم را
بهاران چشمه اي از روي ماهت كن
اميدي هست تا شايد بگيرد جان، وجود تاك استنشاق

دمد اين خانه را آواي يك سيمين پر قرقاول آزاد
اميدي هست تا شايد..


به معناي غم باران
به آب اشك مستومان
به آناني كه مصدوم سكوت خواب وار روزي خويشند
دمدآواي يك سيمين پر قرقاول آزاد
سكوتم را تو بشكن
اين شبان را خواب تا دامان ظهر و اتشان دور است
سكوتم را صدايت سنگ كن اينك
شكن اين اينه در من،
سكوتم را
تو بشكن

ساحل


روزهايي كه در آنيم

- حرف هاي يك انقلابي ديروز : منتظري بعد از مدت ها در حضور چند صد دانشجو تلويحا حكومت را فاقد اعتبار خواند ، بي شك آن بندي كه دهان حسين خميني را بست چندان در مهار اين ناراضي پرطرفدار در ميان هم قشرانشان موفق نبوده ، هرچند كه مردم مدتهاست كه منتظري را نيز پشت سر گذاشته اند

- تصميم كانادا در تشكيل هيئت بين المملي براي پيگيري قتل زهرا كاظمي ، روند اقتصادي نامطلوب ، اوج گيري ناهنجاري هاي اجتماعي ، بيكاري ، فقر ، فحشا و خود فروشي، دزدي و خودكشي ، عضو فروشي (كليه و خون ) ،پرونده پسررفسنجاني و دادگاه آرژانتيني ، همه و همه همزمان و شكننده باعث شدند تا درجه داران مغرور سپاهي براي خاتمي احترام نظامي بگيرند و خاتمي دل خوش از اينكه بالاخره بعد از مدتها آدم حساب شده به خبرنگاران دري وري مي گويد بقيه نقش به عهده جناب كوسه گذاشته شده : رفسنجاني اظهارات عجيب و غريبي در مورد شوراي فتوي ميكند تا محتاطان از صحت گندكاري آقا پسرشان مطمئن شوند . در همين روزها برادر لاريجاني چفيه بر گردن در لبنان كنفرانس ميدهد البته او خيالش راحت است كه در نبود او سازمان مقدسش همچنان به پخش صدتا يه غازهاي معمول ادامه خواهد داد و جريان پيرزن فريبي همچنان ادامه خواهد داشت
ايشان و همفكرانشان به تازگي نقطه اشتراكي با ايرانيان آس آمده و مخالف پيدا كرده اند و آن توجه به انتخابات آينده در آمريكاست ، زمان در شرق از پل غرب ميگذرد ،كما اينكه انتخابات سال 1978 آمريكا و تاثير آن بر روند حوادث در ايران بر تاريخ پوشيده نيست … و اين حقيقتي است كه تلخ يا شيرين ، مطلوب يا غير مطلوب بايد قبول كنيم ، آيا و اگر الگور در رقابت با بوش برنده بود امروز شاهد حضور آمريكايي ها در عراق بوديم ، هرگز ، آمريكاييان سالها با صدام گاهي دوست و گاهي دشمن ، مدارا كرده بودند و الگور ميخواست وميتوانست اين روند را ادامه دهد ، حتي اگر به افغانستان حمله ميكرد در مورد عراق فكر ديگري ميكرد والبته كه اين تاريخ ممكنات است و في الواقع آنچه رخ داده و حقيقت دارد حضور نظامي آمريكا در خليج فارس ، عراق ،درياي خزر و افغانستان است ، يك محاصره تمام عيار
- در دنياي بي در و پيكر علم در حالي كه محققين از رابطه بين خواب و شخصيت ميگفتند ، كسي نپرسيد كه خواب خرگوشي نشان از كدام شخصيت دارد ، سوالي كه بي شك جواب به آن ما را با شخصيت بسياري از چهره هاي معروف آشنا ميكند

- در عالم هنر و فرهنگ مرگ مردي كه سالهاي تبعيد را با رانندگي مي گذراند ،رضا بيك ايمانوردي ، باعث شد تا نامه اي از مرد تحريم شده ديگري ،رضا ملك مطيعي ،در روزنامه شرق چاپ شود ، نامه اي بيشتر براي خود تا بيك ، كه او مرده بود و راحت.

0 نظر:

ارسال یک نظر

اشتراک در نظرات پیام [Atom]پیوندهای مربوط به این پیام:

ایجاد یک پیوند

<< صفحهٔ اصلی