رفراندوم بلاگ

۱۳۸۳ اردیبهشت ۱۶, چهارشنبه


حكومتي با حاميان كوتوله قامت

دوستي دارم كه دارد روي تز پايان ترم كارشناسي ارشد عرق مي‌ريزد.چندي قبل آماري نشانم داد كه ديدم دانستنش براي هر ايراني لازم است. مي‌دانستم از چندماه پيش اقدام به گرفتن تست هوش از چندين دانشجو در چندين دانشگاه مختلف كرده ولي مطلع نبودم در پس اين تحقيقات جدا از موضوع پايان نامه، در پس تبديل يك فرضيه به نظريه است و آن اينكه متوسط ضريب هوشي دانشجويان عضو بسيج دانشجويي دانشگاهها از متوسط ضريب هوشي كل دانشجويان آن دانشگاه به مراتب كمتر است. اين دوست ما ابتدا اين كار را با بررسي نمره‌هاي درسي آغاز كرده و نتيجه‌ي پيش بيني را درست يافته بود. اما در مرحله‌ي دوم از آنجا كه يكي از اساتيد جوان كه در جريان اين پژوهش سكرت قرار داشت از احتمال اينكه ممكن است اين كم بودن متوسط نمرات ناشي از فعاليت‌هاي فوق برنامه اينها باشد سخن رانده بود لذا در مرحله دوم با استفاده از يك گروه هشت نفره توجيه شده اقدام به گرفتن تست هوش در بيش از سه دانشگاه تهران وپنج دانشگاه در چهار شهر بزرگ ديگر شد كه در نهايت پس از انجام عمليات آماري، شگفتمندانه به آمار زير دست يافته شد :

متوسط ضريب هوشي دانشجويان فعال عضو بسيج دانشجويي از متوسط ضريب هوشي كل دانشجويان آن دانشكده به ترتيب(بر اساس اعداد صحيح)
8
6
11

7
5
9
8
6
نمره كمتر بوده است. نكته‌ي ديگر آنكه اين اختلاف در متوسط سه دانشگاه تهران بيشتر از متوسط سه دانشگاه شهرستان‌ها بوده است.


0 نظر:

ارسال یک نظر

اشتراک در نظرات پیام [Atom]پیوندهای مربوط به این پیام:

ایجاد یک پیوند

<< صفحهٔ اصلی