رفراندوم بلاگ

۱۳۸۲ شهریور ۳۱, دوشنبه

كدام پرچم ؟

مثل معروفي هست كه ميگه جنگ اول به از صلح آخر …
چندي است كه ميان آزادي خواهان بحثي است نه چندان مهم اما در عمل از لحاظ نوستالژي مهم و حياتي ، و آن پرچمي است براي ايران فردا ، براي عده اي شير و خورشيد يادآور سلطنت و شاهنشاهي است و عده اي در مقابل سابقه چند صد ساله ي اين نقش و نگار را مطرح مي كنند و آن را بي ارتباط با پادشاهي ميدانند و اين همه واقعياتي است كه شايد جبهه گيري هايي را نيز منجر شده و ميشود
در اين رابطه رفراندوم نيز مي تواند تعيين كننده باشد به اينصورت كه جمعي از منتخبين مردم طرح هايي را طراحي كنند تا با مبارزه با آرم شيروخورشيد به ميدان مبارزه انتخاباتي بروند ، دنياي دموكراسي مشكلات را حل ميكند و بايدي در كار نيست …


هرچند بحث بر سر نقش پرچم ايران آزاد چندان شدت نگرفته و كمي نيز فرافكني و روياپروري بنظر ميرسد آنهم در زماني كه حكومتي عوض نشده و اتفاقي نيافتاده اما باز هم : جنگ اول به ازصلح آخر .


-روز شمار ماههاي بحراني
اسفند 81 : تحريم انتخابات شوري ها توسط مردم، آغاز شمارش
ارديبهشت 82 : نامه زهر آلود نمايندگان به رهبري ، پرده ها دريده شد
خرداد 82 :اعتراضات گسترده و بي سابقه ي شبانه ،براي اولين بار شعارهايي عليه رهبري
تير 82 : مرگ زهرا كاظمي و جنجال بين المللي ، دردسرها ادامه دارد
مرداد 82 : دستگيري سليمانپور توسط پليس انگليس، ترس از رسوايي
شهريور 82 : اولتيماتوم شوراي حكام به رژيم ، اجماع و اتحاد بي سابقه ي اروپا و آمريكا براي فشار بر تهران
و شايد :
مهر82 : ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت سازمان ملل ، بودن يا نبودن

-
0 نظر:

ارسال یک نظر

اشتراک در نظرات پیام [Atom]پیوندهای مربوط به این پیام:

ایجاد یک پیوند

<< صفحهٔ اصلی