رفراندوم بلاگ

۱۳۸۴ مرداد ۱۰, دوشنبه

آقاي خامنه اي گنجي هيچ، لااقل به خودت رحم كنآقاي خامنه اي اگر گنجي را بكشيد بزودي روزي فرا خواهد رسيد كه خود به دنبال همفكران او بفرستيد و جوابي نشنويد. با اين روال همچون شاه اسبق ايران، تنها خواهيد ماند و افسوس كه ايران نيز وضعيتي اسفناك خواهد داشت. صدام وار ايران را نيز با خود به زير ميكشيد و در زمره ي چنگيز و تيمور و آغامحمدخان فهرست خواهيد شد و سلطان وار ديگي كه براي شما نجوشيد را بدانجا خواهيد كشاند كه سر سگ در آن بجوشد